Reindeer herders-2.jpg

Klimaendringenes påvirkning på reindriften

 

I November 2016 tok jeg min første tur til Kautokeino, starten på et prosjekt som jeg planlegger å kunne følge gjennom flere år, for å se hvordan klimaendringene reinsamene merker, vil endre måten de driver på. Allerede har omstillinger måtte gjøres hos flere for å kunne skaffe nok mat til reinen etc.