Cinemagraf, Bama Blomster. 

Dokumentarprosjekt

I november 2016 dro jeg på min første tur til Kautokeino. Dette var starten på et dokumentarprosjekt om klimaendringenes påvirkning på reindriften på Finnmarksvidda. Forhåpentligvis vil dette prosjektet fortsette i flere år fremover for å se på eventuelle endringer over tid.